Adviesraad Sociaal Domein Stein

De Adviesraad Sociaal Domein Stein is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W van de gemeente Stein voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. studioZebravink zorgt ervoor dat de raad herkenbaar en professioneel naar buiten treed.

  • identiteit
  • print